Παρασκευή 2-6-2022
Νέα Ελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία

Δευτέρα 6-6-2022
Αρχαία Ελληνικά
Μαθηματικά
Βιολογία

ΠΕΜΠΤΗ 8-06-2022
Λατινικά
Χημεία
Πληροφορική

Δευτέρα 12-6-2022
Ιστορία
Φυσική
Οικονομία

–2023pdf