Χρύσα ΝτάφλουΠαιδαγωγός

Βιογραφικό

Σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακολούθησε την Παιδαγωγική κατεύθυνση κατά τη διάρκεια των σπουδών της. ΄Εχει παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Ειδική Αγωγή – Παρεμβάσεις στη Γλώσσα και στα Μαθηματικά». ΄Εχει, επίσης, συμμετάσχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια με αντικείμενο τις «Μαθησιακές δυσκολίες στη θεωρία και στην πράξη» και την «Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση». Διδάσκει θεωρητικά μαθήματα από το 2015. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2019.