Χρήστος ΠαπαδάκηςΜαθηματικός

Βιογραφικό

Σπούδασε στο Τμήμα Μαθηματικών – Κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών με Ειδίκευση στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα – της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών. Διαθέτει γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες JAVA, MATLAB καθώς και πάνω στα στατιστικά πακέτα R και SPSS της ΙBM. Διδάσκει Μαθηματικά σε όλες τις σχολικές τάξεις από το 2014.
Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2018.