ΦΟΥΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΧημικός

Βιογραφικό

Σπούδασε στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Διδακτική της Χημείας και τις Νέες Τεχνολογίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. ΄Εχει παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα παιδαγωγικής και εκπαίδευσης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία σε ιδιωτικά και σε δημόσια Γυμνάσια και Λύκεια, διδάσκοντας Χημεία και Φυσική. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2017.