ΤΖΟΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΦιλόλογος

Βιογραφικό

Σπούδασε στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2014 διδάσκει θεωρητικά μαθήματα στις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.