ΤΑΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΦιλόλογος

Βιογραφικό

Σπούδασε στο Τμήμα Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. ΄Εχει συμμετάσχει σε συνέδρια με θέμα την «Προσωκρατική Φιλοσοφία: ο Άνθρωπος, η Κοινωνία και ο Κόσμος», στο ΙΧ Πανελλήνιο Συμπόσιο Λατινικών Σπουδών : Rideamus Igitug, στο 7ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διαδακτόρων, του τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ. Διδάσκει φιλολογικά μαθήματα από το 2013. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2017.