ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣΦυσικός

Βιογραφικό

Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2013 αποφοίτησε από το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών “Ραδιοηλεκτρολογία και Ηλεκτρονική” των τμημάτων Φυσικής και Πληροφορικής του ΕΚΠΑ. Το 2016 παρουσίασε με επιτυχία τη διδακτορική του διατριβή με θέμα “Επίγειες Ασύρματες Οπτικές Τηλεπικοινωνιακές Ζεύξεις” έχοντας περισσότερες από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Από το 2010 είναι βοηθός διδασκαλίας στα εργαστηριακά μαθήματα “Ηλεκτρονική” και “Υπολογιστές” του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φυσικής, καθώς και συνδιδάσκων στο μάθημα “Ασύρματες Ζεύξεις” του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών από το 2016. Διδάσκει Φυσική σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου από το 2009 και είναι υπεύθυνος του Πανελλήνιου διαγωνισμού Φυσικής “Αριστοτέλης” για τις τάξεις του Γυμνασίου από το 2016. Τέλος, από το 2011 αποτελεί μέλος ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Φυσικής που δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών με συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2017.