ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑΒιολόγος

Βιογραφικό

Σπούδασε στο τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εξειδικεύτηκε στον τομέα της Βιολογίας Κυττάρου, της Μοριακής Βιολογίας και της Γενετικής αποφοιτώντας από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα “Βιολογική Τεχνολογία” του ίδιου πανεπιστημίου. Τα τελευταία πέντε χρόνια υποστηρίζει μαθητές της Β’ τάξης στο μάθημα της Βιολογίας και προετοιμάζει μαθητές της Γ’ τάξης στο πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Βιολογίας Προσανατολισμού.