ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΦιλόλογος

Βιογραφικό

Σπούδασε στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Διαθέτει πολυετή προϋπηρεσία, καθώς εργάζεται στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης από το 2000, διδάσκοντας φιλολογικά μαθήματα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου. Διετέλεσε ωρομίσθια καθηγήτρια στο 1ο Λύκειο Υμηττού το σχολικό έτος 2001-2002. Παρακολούθησε το 2007 ετήσιο σεμινάριο με τίτλο «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θετικές – Ανθρωπιστικές Επιστήμες στο Σχολείο» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ανήκει από το 2017 στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος .