ΛΑΜΠΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ- ΧΗΜΙΚΟΣ

Ιδιαίτερα μαθήματα Χημείας Γυμνασίου-Λυκείου (2002-Σήμερα).
Τεχνικό Τμήμα του Δήμου Χαλανδρίου, τομέας Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
Διδασκαλία μαθημάτων Χημείας Γυμνασίου-Λυκείου σε φροντιστηριακές μονάδες