ΚΟΥΡΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Σπουδασε στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του ίδιου τμήματος με ειδίκευση στα Αρχαία Ελληνικά και τα Λατινικά καθώς και διπλώματος επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή. Διαθέτει πολυετή εμπειρία (2009 έως σήμερα) στη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.