ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΑΣΟΣΜαθηματικός

Βιογραφικό

Σπούδασε Μαθηματικά. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Εφαρμοσμένης Στατιστικής για Εκπαιδευτικούς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στη Θεωρία Παιγνίων και Πιθανοτήτων. Το 2017 εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αγόριθμος.