Ψυχολογική υποστήριξη

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Αλγόριθμος έχοντας πάντοτε στο κέντρο του τον μαθητή βρίσκεται σε μόνιμη συνεργασία με ειδικούς ψυχολόγους σε θέματα παιδιών κι εφήβων. Γνωρίζοντας πως η καλή ψυχολογία είναι μια σταθερή σε κάθε επιτυχία, οι ψυχολόγοι μας:

Ακούν όποιον μαθητή το έχει ανάγκη (ή κρίνεται απαραίτητο από εκπαιδευτικούς και γονείς).
Μοιράζονται τα άγχη, τους προβληματισμούς, τις χαρές, τις λύπες του μαθητή.
Συμβουλεύουν σε προσωπικό και μαθησιακό επίπεδο.
Προβλέπουν μελλοντικές καταστάσεις επιλύοντάς τες εκ των προτέρων.
Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Παρεμβαίνουν αποτελεσματικά προτείνοντας λύσεις.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού και σε προνομιακή τιμή για τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές μας.

Περαιτέρω διεξάγονται τακτικά δωρεάν επιμορφωτικές ημερίδες για τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.