Υπηρεσίες

Τέστ προσανατολισμού

Η διερεύνηση των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων των μαθητών μας είναι το πρώτο μας μέλημα.

Τα παραπάνω προκύπτουν κατόπιν εξατομικευμένης διερεύνησης της προσωπικότητας κάθε μαθητή, μέσω ειδικευμένων τεστ προσανατολισμού.

Επομένως, προσδιορίζεται με ακρίβεια η κατεύθυνση που θα πρέπει να επιλέξει ο καθένας καθώς κι οι σχολές που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καταγράφοντας τις προοπτικές τους στην Ελληνική αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Ψυχολογική υποστήριξη

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Αλγόριθμος έχοντας πάντοτε στο κέντρο του τον μαθητή βρίσκεται σε μόνιμη συνεργασία με ειδικούς ψυχολόγους σε θέματα παιδιών κι εφήβων. Γνωρίζοντας πως η καλή ψυχολογία είναι μια σταθερή σε κάθε επιτυχία, οι ψυχολόγοι μας:

Ακούν όποιον μαθητή το έχει ανάγκη (ή κρίνεται απαραίτητο από εκπαιδευτικούς και γονείς).
Μοιράζονται τα άγχη, τους προβληματισμούς, τις χαρές, τις λύπες του μαθητή.
Συμβουλεύουν σε προσωπικό και μαθησιακό επίπεδο.
Προβλέπουν μελλοντικές καταστάσεις επιλύοντάς τες εκ των προτέρων.
Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Παρεμβαίνουν αποτελεσματικά προτείνοντας λύσεις.
Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται κατόπιν ραντεβού και σε προνομιακή τιμή για τους ήδη εγγεγραμμένους μαθητές μας.

Περαιτέρω διεξάγονται τακτικά δωρεάν επιμορφωτικές ημερίδες για τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και κάθε ενδιαφερόμενο.

Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων, οι μαθητές πρέπει να ρίξουν το τελευταίο άσσο που κρύβουν στο μανίκι τους, ώστε να κατορθώσουν να εισαχθούν σε Ανώτερα κι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Καθορίζουμε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις σε προσωπική βάση, που στοχεύουν στην ενημέρωση, δίνοντας στο μαθητή μας πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, την επαγγελματική αποκατάσταση και φυσικά…

Αποκαλύπτουμε τα μυστικά για τη σωστή κι έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου.

Είναι τιμή και χαρά μας να συμπληρώσουμε μαζί το μηχανογραφικό δελτίο, ως επιβράβευση του κόπου σου κι ηθική ικανοποίηση της δικής μας ενεργούς συμμετοχής σε όλη τη μαθησιακή σου πορεία.

Ενημέρωση γονέων

Στο εκπαιδευτήριό μας είναι καθοριστικής σημασίας η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ με κάθε γονέα/κηδεμόνα.

Γι’αυτό το λόγο, τηρούμε ατομικές καρτέλες επίδοσης – πορείας ανά μαθητή, δομώντας το δικό μας PORTFOLIO ανά μάθημα και μαθητή. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνονται όλες οι καθημερινές προφορικές και γραπτές κινήσεις του μαθητή μας. Ο κάθε εκπαιδευτικός για τον κάθε μαθητή μετά το τέλος του μαθήματος συμπληρώνει τις ειδικές καρτέλες- portfolio και τις εμπλουτίζει με το όποιο γραπτό επίτευγμα (τεστ, διαγωνίσματα, ασκήσεις..) έχει να επιδείξει κάθε μαθητής σε κάθε μάθημα.

Ο υπεύθυνος καθηγητής ανά τάξη – αλλά κι ο εκπαιδευτικός σε κάθε μάθημα- έχει έτσι την ευκαιρία να παρακολουθεί συγκριτικά την πορεία του μαθητή μέρα- μέρα και μάθημα- μάθημα, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο του εκάστοτε μαθητή μας. Για όλα αυτά ενημερώνονται οι γονεις – κηδεμόνες σχολαστικά, σε διαρκή βάση και καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθορίζοντας παράλληλα τακτά προσωπικά ραντεβού ενημέρωσης με όλους τους καθηγητές όλων των μαθημάτων προς ενημέρωση-συζήτηση.

Παράλληλα, διενεργούμε δύο κεντρικές ενημερώσεις γονέων, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα πλήρους γνωστοποίησης προσωπικά.