Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

logo-80x

Ατομικό Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Έχει σαν στόχο να εντοπίσει τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε μαθητή και το δικό του επαγγελματικό προφίλ, ώστε να του προταθούν οι επαγγελματικές ομάδες που του ταιριάζουν περισσότερο.
Περιλαμβάνει:

  • Συνέντευξη-συζήτηση με τον κάθε μαθητή από την ψυχολόγο-σύμβουλο σταδιοδρομίας Νίκη Μπίγγου.
  • Χορήγηση 4 Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού που προσδιορίζουν τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα, τις εργασιακές αξίες, τον τρόπο λήψης απόφασης και την αυτοεκτίμηση κάθε μαθητή.
  • Ατομική έκθεση με τους προτεινόμενους επαγγελματικούς τομείς. Συμβουλευτική και συζήτηση με τους γονείς.