Τέστ προσανατολισμού

Η διερεύνηση των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων, των ενδιαφερόντων των μαθητών μας είναι το πρώτο μας μέλημα.

Τα παραπάνω προκύπτουν κατόπιν εξατομικευμένης διερεύνησης της προσωπικότητας κάθε μαθητή, μέσω ειδικευμένων τεστ προσανατολισμού.

Επομένως, προσδιορίζεται με ακρίβεια η κατεύθυνση που θα πρέπει να επιλέξει ο καθένας καθώς κι οι σχολές που αντιστοιχούν στα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καταγράφοντας τις προοπτικές τους στην Ελληνική αγορά εργασίας τα επόμενα χρόνια.