Συμπλήρωση μηχανογραφικού

Μετά το τέλος των Πανελληνίων Εξετάσεων, οι μαθητές πρέπει να ρίξουν το τελευταίο άσσο που κρύβουν στο μανίκι τους, ώστε να κατορθώσουν να εισαχθούν σε Ανώτερα κι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Καθορίζουμε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις σε προσωπική βάση, που στοχεύουν στην ενημέρωση, δίνοντας στο μαθητή μας πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, την επαγγελματική αποκατάσταση και φυσικά…

Αποκαλύπτουμε τα μυστικά για τη σωστή κι έξυπνη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου.

Είναι τιμή και χαρά μας να συμπληρώσουμε μαζί το μηχανογραφικό δελτίο, ως επιβράβευση του κόπου σου κι ηθική ικανοποίηση της δικής μας ενεργούς συμμετοχής σε όλη τη μαθησιακή σου πορεία.