Σεμινάριο Διαχείρισης Χρόνου

 In Νέα Φροντιστηρίου

Ο βασικότερος εχθρός της καλής διαχείρισης του χρόνου είναι το πρώτο αξίωμα του νόμου του Parkinson ότι «κάθε εργασία τείνει να καλύψει το σύνολο του διαθέσιμου χρόνου για την ολοκλήρωσή της».

Περιγραφή σεμιναρίου

Στις μέρες μας, η πίεση που ασκείται με στόχο την επιτυχία καθιστά τη διαχείριση χρόνου πολύ σημαντική. Πρέπει να μπορείτε να δουλεύετε αποδοτικά και αποτελεσματικά, ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο σκοπός και ο στόχος του σεμιναρίου της διαχείρισης χρόνου σας προσφέρει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές ως προς την αποτελεσματική χρήση των καθημερινών εργασιών σας. Θα σας βοηθήσει να επανεξετάσετε τη διαχείριση του χρόνου σας και να υιοθετήσετε νέες μεθόδους εργασίας, προκειμένου να τη βελτιώσετε. Αναφέρονται ιδέες που θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε χρόνο, καθώς επίσης αναφέρονται πρακτικές λύσεις και χρήσιμες συμβουλές σε ό,τι αφορά στην οργάνωση, στην ανάθεση καθηκόντων και στη συνεργασία με τους ανθρώπους γύρω σας. Συνεπώς, είτε νιώθετε πιεσμένοι είτε όχι, το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την σπατάλη χρόνου και τις διακοπές στις εργασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε και να επικεντρωθείτε σε θέματα που προέχουν.

Ποιους αφορά το σεμιναριο?

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους θα ήθελαν να μάθουν πως να οργανώσουν τις καθημερινές του δραστηριότητες, ώστε να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου τους και να ενημερωθούν παράλληλα με ποιο τρόπο να διαχειρίζονται και να ξεπερνούν το άγχος και τον θυμό καθώς επίσης και τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις που έχουν.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων:

  • Να αναγνωρίζουν τους λόγους για τους οποίους ο χρόνος τους κυλάει μη παραγωγικά
  • Να γνωρίσουν τις επιβλαβείς επιδράσεις του άγχους
  • Να γνωρίσουν τεχνικές ορθής διαχείρισης χρόνου και άγχους
  • Να γνωρίζουν τις επιδράσεις της αναβλητικότητας

Σε επίπεδο δεξιοτήτων:

  • Να θέτουν προτεραιότητες στην εργασία τους
  • Να είναι σε θέση να οργανώσουν ένα αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης του χρόνου τους
  • Να μπορούν να εντοπίσουν τις αιτίες του άγχους τους και να εφαρμόσουν τεχνικές που θα τους βοηθήσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του.

Σε επίπεδο στάσεων:

  • Να ακολουθούν με επαγγελματισμό το σχέδιο διαχείρισης χρόνου που έχουν κάνει
  • Να διαχειρίζονται δημιουργικά το άγχος τους χωρίς αυτό να τους καταβάλει
Για να δηλώσετε συμμετοχή:
Πληροφορίες:
210 8100606
Recent Posts