Δευτέρα 14-6-2021
Νέα Ελληνική Γλώσσα
Λογοτεχνία

Τετάρτη 16-6-2021
Αρχαία Ελληνικά
Μαθηματικά
Βιολογία

Παρασκευή 18-6-2021
Κοινωνιολογία
Χημεία
Πληροφορική

Τρίτη 22-6-2021
Ιστορία
Φυσική
Οικονομία