Δευτέρα 15-6-2020
Νέα Ελληνική Γλώσσα

Τετάρτη 17-6-2020
Μαθηματικά
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Παρασκευή 19-6-2020
Κοινωνιολογία
Βιολογία

Δευτέρα 22-6-2020
Φυσική

Τετάρτη 24-6-2020
Ιστορία
Πληροφορική

Παρασκευή 26-6-2020
Χημεία
Οικονομία