Παρασκευή 7-6-2019
Νέα Ελληνική Γλώσσα

Δευτέρα 10-6-2019
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά

Τετάρτη 12-6-2019
Ιστορία
Φυσική
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματισμό Περιβάλλον

Παρασκευή 14-6-2019
Λατινικά
Χημεία
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Τρίτη 18-6-2019
Βιολογία
Βιολογία