Η Μελέτη στην Νέα Πεντέλη άρχισε

 

ΜΕΛΕΤΗ ΛΥΚΕΙΟΥ : Η Α΄Λυκείου αποτελεί μια σημαντική σχολική τάξη, καθώς οι μαθητές μπαίνουν στο Λύκειο και καλούνται να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και στο εξεταστικό σύστημα με την Τράπεζα θεμάτων.

Γι’αυτό το λόγο προσφέρουμε στους μαθητές :

 • Ολιγομελή τμήματα με ομοιογένεια
 • Πρόσθετες διδακτικές ώρες για την κάλυψη κενών και τη βαθύτερη κατανόηση της ύλης σε επίπεδο ιδιαιτέρου
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για την ορθή επιλογή κατεύθυνσης
 • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους και χρόνου μελέτης
 • Συχνά διαγωνίσματα για την εμπέδωση της ύλης και την εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων
 • Εκπαιδευτικό υλικό του φροντιστηρίου

Η άρτια προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες ξεκινάει επίσημα απο τη Β΄Λυκείου. Οι μαθητές εντάσσονται σε τμήματα σύμφωνα με το επιστημονικό πεδίο που έχουν αποφασίσει ότι θα επιλέξουν. Καλύπτονται επαρκώς στην ύλη της Β’Λυκείου και παράλληλα διδάσκονται ύλη Γ’Λυκείου για να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις των Πανελληνίων. Οι μαθητές με αυτό τον τρόπο πλεονεκτούν, καλύπτωντας τα κενά τους και θέτουν τις βάσεις για την επιτυχία τους.

Γι’αυτό τον λόγο προσφέρουμε σε όλους:

 • Ομοιογένεια τμημάτων
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού για την ορθή επιλογή κατεύθυνσης
 • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους και χρόνου μελέτης
 • Συχνά διαγωνίσματα για την εμπέδωση της ύλης και την εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων
 • Εκπαιδευτικό υλικό του φροντιστηρίου

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου υποστηρίζονται ποικιλοτρόπως για να πετύχουν τους στόχους τους.

Στοχευμένο πρόγραμμα σπουδών, καθηγητές με πολυετή εμπειρία στην προετοιμασία μαθητών για τις Πανελλήνιες και ολιγομελή τμήματα με μαθητές ίδιων στόχων και δυνατοτήτων αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας των μαθητών μας

Επιπλέον παρέχονται :

 • Πρόσθετες διδακτικές ώρες για την κάλυψη κενών και τη βαθύτερη κατανόηση της ύλης σε επίπεδο ιδιαιτέρου
 • Σεμινάρια διαχείρισης άγχους και χρόνου μελέτης
 • Συχνά διαγωνίσματα για την εμπέδωση της ύλης και την εξοικείωση με τη διαδικασία των εξετάσεων
 • Εκπαιδευτικό υλικό του φροντιστηρίου
 • Σεμινάρια συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου από εξειδικευμένους συνεργάτες

 

Το έμπειρο προσωπικό, με πτυχία Θετικών και Θεωρητικών επιστημών και πολυετή
προϋπηρεσία, θα μάθει στους μαθητές πώς να οργανώνουν το
διάβασμα και πώς να μελετούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα με αποτελεσματικότητα.

Υπεύθυνος επικοινωνίας Νικολόπουλος Χρήστος
Τηλ:  6944396977
Σταθερό τηλ: 210 8100606

 • Meleti Gumnasiou3
 • Meleti Gumnasiou2
 • Meleti Gumnasiou