Δ/νση Σπουδών Νικολόπουλος Χρήστος

info@algorithmos.edu.gr

Φροντιστήριο
Στην πλατεία της Νέας Πεντέλης
Τηλ: 210 8100606

Κέντρο Μελέτης Δημοτικού
Πατρ. Γρηγορίου Ε4 , Νέα Πεντέλη
Τηλ: 213 0427532.