Δ/νση Σπουδών Νικολόπουλος Χρήστος

info@algorithmos.edu.gr

Δ/νση Σπουδών Νικολόπουλος Χρήστος

meletidimotikou@yahoo.com

Φροντιστήριο
Στην πλατεία της Νέας Πεντέλης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 17
Τηλ: 210 8100606

Κέντρο Μελέτης Δημοτικού
Πατριάρχου Γρηγορίου Ε3 , Νέα Πεντέλη
Τηλ: 213 0427532.