Ενημέρωση γονέων

Στο εκπαιδευτήριό μας είναι καθοριστικής σημασίας η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ με κάθε γονέα/κηδεμόνα.

Γι’αυτό το λόγο, τηρούμε ατομικές καρτέλες επίδοσης – πορείας ανά μαθητή, δομώντας το δικό μας PORTFOLIO ανά μάθημα και μαθητή. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνονται όλες οι καθημερινές προφορικές και γραπτές κινήσεις του μαθητή μας. Ο κάθε εκπαιδευτικός για τον κάθε μαθητή μετά το τέλος του μαθήματος συμπληρώνει τις ειδικές καρτέλες- portfolio και τις εμπλουτίζει με το όποιο γραπτό επίτευγμα (τεστ, διαγωνίσματα, ασκήσεις..) έχει να επιδείξει κάθε μαθητής σε κάθε μάθημα.

Ο υπεύθυνος καθηγητής ανά τάξη – αλλά κι ο εκπαιδευτικός σε κάθε μάθημα- έχει έτσι την ευκαιρία να παρακολουθεί συγκριτικά την πορεία του μαθητή μέρα- μέρα και μάθημα- μάθημα, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόοδο του εκάστοτε μαθητή μας. Για όλα αυτά ενημερώνονται οι γονεις – κηδεμόνες σχολαστικά, σε διαρκή βάση και καθημερινά σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, καθορίζοντας παράλληλα τακτά προσωπικά ραντεβού ενημέρωσης με όλους τους καθηγητές όλων των μαθημάτων προς ενημέρωση-συζήτηση.

Παράλληλα, διενεργούμε δύο κεντρικές ενημερώσεις γονέων, στις οποίες δίνεται η δυνατότητα πλήρους γνωστοποίησης προσωπικά.