ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Συχνές Ερωτήσεις

Συγκεντρώσαμε τις κυριότερες απορίες μαθητών και γονέων σχετικά με τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία

Τι είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια και τι τα Πειραματικά;

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. Πειραματικά Σχολεία μπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια;
Η εισαγωγή γίνεται μέσω Εξετάσεων (τεστ δεξιοτήτων – 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών. Ειδικότερα. τα παιδιά εξετάζονται:
– Στην Κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας (25 ερωτήσεις), όπου ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση γραπτών κειμένων ποικίλων ειδών και περιεχομένου (λογοτεχνικά κείμενα, απλά άρθρα εφημερίδων ή περιοδικών, πολυτροπικά κείμενα κ.λπ.) καθώς και στη χρήση βασικών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.
– Στα Μαθηματικά (25 ερωτήσεις), όπου ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων κυρίως της καθημερινής ζωής, αλλά και προβλημάτων με απλές αριθμητικές πράξεις.

Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια;
Τα παιδιά που έχουν εισαχθεί στην Α’ Γυμνασίου σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο συνεχίζουν την φοίτηση τους και στο Λύκειο χωρίς νέες εξετάσεις εισαγωγής. Αν υπάρξουν κενές θέσεις στην Α’ Λυκείου τότε μόνο διενεργούνται εξετάσεις και μόνο για να καλυφθούν οι τυχόν κενές θέσεις. Οι Εξετάσεις είναι στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένων.
Πως ακριβώς γίνεται η εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία;
Η εισαγωγή γίνεται μέσω Κλήρωσης που γίνεται προς τα τέλη εκάστοτε σχολικού έτους.

Γιατί να προτιμήσω ένα Πρότυπο Γυμνάσιο;
Καθώς η εισαγωγή των μαθητών γίνεται μέσω Εξετάσεων, αυτό σημαίνει ότι το επίπεδο των φοιτώντων μαθητών σε ένα Πρότυπο Γυμνάσιο, είναι υψηλότερο από το ΜΟ των φοιτώντων σε ένα απλό ή σε ένα Πειραματικό Γυμνάσιο.
Σε ποια ύλη εξετάζονται τα παιδιά;
Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις, οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία τα οποία οι μαθητές/τριες γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στο Δημοτικό Σχολείο.

Πότε είναι οι Εξετάσεις;
Οι Εξετάσεις πραγματοποιούνται στα τέλη εκάστου σχολικού έτους, την ίδια ημέρα και ώρα για όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια. Τα θέματα είναι επίσης κοινά και διαμορφώνονται από ειδική επιτροπή.
Τα αποτελέσματα ανακοινώνται πολύ σύντομα, συνήθως μετά από λίγες ημέρες.
Είναι δύσκολες οι Εξετάσεις;
Είναι αρκετά δύσκολες και προσομοιάζουν σε μικρογραφία με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Επίσης ο μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων σε συνδυασμό με τις λίγες θέσεις, δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την εισαγωγή των μαθητών.

Υπάρχει εικόνα της βάσης (βαθμολογία τελευταίου εισαχθέντα) στα Πρότυπα Γυμνάσια;
Η βάση διαφέρει από σχολείο σε σχολείο, διαμορφώνεται διαφορετικά κάθε χρόνο και εξαρτάται από τις θέσεις κάθε σχολείου, τον αριθμό των υποψηφίων και τέλος τη δυσκολία των θεμάτων.
Ενδεικτικά: Η βάση στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά ήταν 68% το 2022, 74% το 2021 και 78% το 2020. Αντίστοιχα στο Ζάννειο Πρότυπο Γυμνάσιο 66% το 2022, 64% το 2021 και 56% το 2020.
Θα πρέπει να γίνει κάποια αίτηση για την συμμετοχή στις Εξετάσεις των Προτύπων Γυμνασίων ή την κλήρωση για κάποιο Πειραματικό Γυμνάσιο;
Ναι. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά περίπου ένα μήνα πριν τις Εξετάσεις ή την κλήρωση, στο λινκ:https://www.iep.edu.gr/pps/

 

Ποια είναι τα Πρότυπα Γυμνάσια;

Δείτε αναλυτικό Πίνακα