ΦΟΥΦΡΗ ΜΑΡΙΑΜαθηματικός

Βιογραφικό

Απόφοιτος του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών , καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στις <<Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από το 2012 διδάσκει μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής σε μαθητές Δημοτικού , Γυμνασίου και Λυκείου.