ΤΣΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΦιλόλογος

Βιογραφικό

Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές της σπουδές («Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας »). Διαθέτει περαιτέρω επιμόρφωση στις «Δυσκολίες μάθησης: πρώιμη ανίχνευση- πρώιμη παρέμβαση» (Διοργάνωση: Ινστιτούτο Θεραπευτικής Ψυχολογίας με την επιστημονική υποστήριξη του ΕΡ.Ε.ΘΑ. του Παν/μίου Ιωαννίνων),στις « Βασικές Αρχές Μαθησιακών Δυσκολιών Σχολικός Εκφοβισμός: Αίτια και Αντιμετώπιση, Αυτοεκτίμηση – Αυτοπροστασία» (Διοργάνωση: BurlingtonBooks),στην «Ψυχοσυναισθηματική Κατάσταση του Μαθητή και Γνωστική Εξέλιξη».Προσμετρά πολυετή προϋπηρεσία στον φροντιστηριακό χώρο (2001 έως σήμερα). Εντάχθηκε στο διδακτικό προσωπικό του φροντιστηρίου Αλγόριθμος το 2017.