ΚΟΥΡΑΝΤΗ ΙΩΑΝΝΑΦιλόλογος

    Βιογραφικό

    Σπούδασε στο τμήμα Κλασικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι αριστούχος απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος <<Αδαμάντιος Κοραής>> .Παρακολούθησε το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα <<Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση>> , καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια στις <<Στρατηγικές Μάθησης και Δεξιότητες Μελέτης>> και <<Η διαπαιδαγώγηση στη σχολική ηλικία>>. Από το 2009 διδάσκει θεωρητικά μαθήματα στις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης .