Καστάνη Μαντώ

    Βιογραφικό

    Σπούδασα Παιδαγωγός – Νηπιαγωγός στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έχω παρακολουθήσει το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Παιδιών και Εφήβων” όπως και “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική” στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), καθώς και πληθώρα παιδαγωγικών σεμιναρίων και ημερίδων.